Bakan Bozdağ, kadınlara ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine yönelik yeni paketi AA’ya anlattı 1

Hakkaniyet Bakanı Bekir Bozdağ, hanıma şiddetle savaşım kapsamında hazırlanan yeni düzeltim paketiyle tüm bayanlara yönelik hem yaralama hem de kasten öldürme eylemlerinde cezaların artırılacağını ve caydırıcılık fonksiyonu sebebiyle de mühim düzenlemeleri içeren paketin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nde Meclise sunulabileceğini bildirdi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafınca açıklanan hanıma karşı şiddetle mücadelede yeni düzeltim paketi ile sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yeni düzenlemelerin detaylarını Anadolu Ajansına (AA) söyledi. Bekir Bozdağ’ın atılacak yeni adımlar ve yasa değişikliklerine ilişkin sorularımıza verdiği cevaplar şu şekilde:

Sual: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hanıma şiddetle mücadelede yeni düzeltim paketini deklare etti, “Bir tek ekip elbise giyip kravat takarak, ellerini önünde birleştirip başını yana eğerek sergilenen tiyatrovari görüntüler takdiri indirim öne sürülen sebebi olmayacaktır.” dedi. Bu mevzuda iyi hal indiriminde nasıl bir düzenleme olacak, kapsam iyi mi şekillenecek?

Bozdağ: İyi hal indiriminin uygulamaları pek fazlaca eleştiriye muhatap oldu. Hem hanıma karşı işlenen suçlarda hem de ufaklıklara karşı ve başka bireylere karşı işlenen suçlarda meydana getirilen indirimler sebebiyle vicdanlar sızladı. Son olarak Aksaray‘da bir öğrenciyi kendinden geçmiş bir halde döven öğretmen hakkında yargılama sürecinin sonunda mahkeme iyi hal indirimi uyguladı. Tüm cemiyet ayağa kalktı, “Iyi mi olur?” dedi. Bayanlara karşı işlenen sertlik eylemlerinde de ara sıra iyi hal indirimleri uygulanıyor, bundan dolayı da insanoğlu büyük vicdani hastalık duyuyor.

Biz iyi hal indiriminin kanunun amacına uygun uygulanmadığı kanaatindeyiz. Esasında bu, kanun amacına uygun uygulanmış olsa bu tür problemler ortaya çıkmaz. Bu yüzden iyi hal indirimini düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddesinin ikinci fıkrası bakanlığımız tarafınca detaylı incelendi, “Acaba ne mesele var da buradan böylesi sonuçlar çıkıyor.” Orada gördüğümüz şu, bu madde duruşma öncesi ve duruşma sırasındaki davranışları da iyi hal indirimi kapsamına alıyor. Burada pişmanlığı gösteren bir ifade yok. Yeni düzenlemede pişmanlığını gösteren davranışlar esas alınacak. Maddenin sonunda da “… şeklinde hususlar” diyor. Bu ne demek? Mahkemeye sınırsız iyi hal indirimi mevzusunda değerlendirme ve takdir hakkı kullanma yetkisi veriyor. Bu ara sıra eleştirilere de niçin olabiliyor. Hangi halde indirilecek? Bu, “şeklinde hususlar” neler, onlar kanunda yazmıyor. Bu tamamen hakimin takdirine bırakılıyor. Şimdi bu düzenlemeyle “şeklinde hususlar” şeklinde ucu açık sınırsız takdiri indirime kapı aralayan ibareler kanun metninden çıkarılmaktadır.

Öte taraftan Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu şeklinde duruşma esnasında yalnız yargılamayı meydana getiren mahkemeyi etkilemek, hakimi etkilemek için yapılmış davranışların, duruşma sırasındaki rol yapmaların takdiri indirim sebebi sayılamayacağına dair de negatif bir yargı gelmektedir. Kamuoyunda kravat takmak, el bağlamak, boyun bükmek ve benzeri hususlar sebebiyle indirim yapıldığı algısını ortadan kaldırıyor. Artık hakime bu şeklinde hallerle indirim yapamayacağına dair bir yasak getirilmektedir. Dolayısıyla iyi hal indiriminin bundan sonraki süreçlerdeki uygulanmasında kanundan meydana gelen aksaklıkların tamamı ortadan kaldırılmakta, vicdanları rahatsız edecek bir iyi hal indirimine umarız bundan sonraki süreçte rastlamayacağız.

“Israrlı takip, ilk kez Türk Ceza Kanunu’nda müstakil bir kabahat olarak düzenlenecektir”

Sual: Bir öteki mühim mevzu başlığı da ısrarlı takibin kabahat sayılması. Hanıma karşı şiddette ısrarlı takip eylemleri hangi mevzularda kabahat sayılacak? Ceza oranları ne olacak?

Bozdağ: Israrlı takip yürürlükteki kanunumuzda müstakil kabahat olarak düzenlenmemekte. İlk kez Türk Ceza Kanunu’nda müstakil bir kabahat olarak düzenlenecektir. Israrlı takip, fiziken ya da iletişim ve kontakt araçlarını kullanarak, bilişim sistemlerini yada üçüncü kişileri kullanarak temas oluşturmak suretiyle bir kimse üstünde ciddi huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin, yakınlardan birinin güvenliğinden kaygı duymasına yol açan fiiller ısrarlı takip kapsamında kabahat sayılmaktadır. Esasında ısrarlı takip hanıma tacizin değişik bir versiyonu olarak müstakil kabahat olarak düzenlenmekte bu suça 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Ek olarak kabahat çocuğa, ayrılık sonucu alınan yada boşandığı eşe karşı işlenirse ya da mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu terk etmesine, değiştirmesine yol açarsa, hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula, iş yerine yaklaşmama tedbiri verilen şahıs tarafınca işlenmiş olursa o zaman de ceza artırım sebebi olacaktır. Israrlı takip, bu şekliyle şikayete bağlı kabahat olarak düzenlenmektedir. Bu mühim bir mevzu. Israrlı takip yalnız boşanmış eşe karşı değil tüm bayanlara karşı işlenebilir özellikte olan bir kabahat, bundan dolayı de tüm hanımlarımızı, ısrarlı takip kanalıyla rahatsızlık eden kişilere karşı onları korumuş olan, bu fiili işleyenleri cezalandıran yeni bir yargı olarak hukukumuza girmektedir. Bundan sonraki süreçte ısrarlı takipten hanımlarımızı korumuş olan böylesi mühim bir düzenleme hayata geçmiş olacaktır.

Sual: Israrlı takipte tutuklamayla ilgili düzenleme olacak mı?

Bozdağ: Burada ceza 6 aydan 2 yıla kadar diyor. Nitelikli hallerde 1 yıldan 3 yıla kadar ceza oluyor. Dolayısıyla tutuklama yasağı kapsamı dışına çıkarılıyor. O halde de tutuklama tedbirini uygulamak mahkemenin takdirine veriliyor. Tutuklanma ihtimali var, mahkeme takdir ederse bu tarz şeyleri tutuklayabilecektir.

Sual: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamış olduğu düzenlemelerden bir diğeri de cezaların artırılması. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hanıma karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet ve işkence suçlarında cezaların artırılacağını belirtti. Bu mevzuda hangi adımlar atılacak?

Bozdağ: Kasten yaralama suçu toplumda fazlaca işleniyor. Eğer eşse, kardeşse yada boşanmış eş ise bunlar hem öldürmede hem yaralamada suçun nitelikli halleri içinde içeriyor. Mevcut ceza kanunu nitelikli haller içinde kardeş, kız kardeş, boşanmış eş ve eşe karşı işlenen suçu nitelikli hale getiriyor. Bu yeni düzenleme artık tüm bayanlara karşı işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarını nitelikli hale getiriyor ve cezayı otomatikman artırıyor. Kasten öldürmede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, nitelikli hallerde de cezanın artırılmasına niçin olacaktır. Bu son aşama mühim. Bir tek boşanan bayanı, eşi yada kız kardeşi korumuş olan değil, tüm bayanlara yönelik hem yaralama hem de kasten öldürme eyleminde cezaları artırıcı, caydırıcılık fonksiyonu sebebiyle de mühim bir düzenleme getirilmektedir.

Ek olarak Ceza Muhakemesi Kanunu‘nda (CMK) tutuklama nedenlerini düzenleyen katalog suçlar var. Yaralamayla ilgili kısım bu katalog kısmına da alınmaktadır. Dolayısıyla pek fazlaca yaralama hadisesinde hep rastladık, kolay yaralama diye tutuklanmadan yargılanma süreçleri var, bundan dolayı da pek fazlaca yakınma, mağduriyet var. Tutuklanmadığı için işlenen cinayetler var. Tüm bunlar hepimizin yüreğini sızlattı. Onun için de tutuklama sebebi varsayılan haller arasına kasten yaralamanın nitelikli hallerinin alınmış olması bu açıdan son aşama mühim. Hanıma karşı işlenen kasten yaralama suçu artık katalog suçlar içinde yer alacak ve tutuklama sebebi varsayılacak. Uygulayıcı hakim bunu değerlendirerek yargı tesis edecektir. Bu da pek fazlaca olumsuzluğun önüne geçecektir.

“Eziyet ve işkence fiillerinin hanıma karşı işlenmesi halinde de cezalar artırılmaktadır”

Sual: Hanımefendileri öldürme ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılacak. Bu da caydırıcılık getirecek mi?

Bozdağ: Cezanın caydırıcılık fonksiyonu devreye daha etkin şekilde girecek. Bu suçu işlemek isteyenler bu caydırıcılık sebebiyle vazgeçmiş olacaklardır.

Sual: Bu düzeltim paketi mücadeleye de katkı sağlayacak mı?

Bozdağ: Sertlik kısmının değişik fonksiyonları da var. Hanıma karşı eziyet ve işkence de yapılıyor. Dolayısıyla eziyet ve işkence fiillerinin hanıma karşı işlenmesi halinde de cezalar artırılmaktadır. Bunlar da tutuklama kapsamı içinde içeriyor. Hanıma karşı eziyet bundan sonrasında daha ağır yaptırıma doğal olarak tutulacaktır. İşkence daha ağır yaptırıma doğal olarak tutulacaktır. Bunlarla ilgili de cezayı artırıcı adımlar attık. Bir tek eşe değil, boşanmış eşe; kardeşe değil, tüm bayanlara karşı eziyet ve işkence fiillerinin cezaları da ek olarak artırılmaktadır. Bunun yanında eski düzenlemede bayanların şiddete uğradıkları vakit eylem 5 yıldan hapis cezasını gerektiriyorsa baro avukat görevlendiriyordu. Şimdi hanıma karşı işlenen suçların neredeyse tamamında sertlik suçu dahil ve öteki suçlarda avukat görevlendirilmesi mecburi hale getirilmektedir. Eskiden yalnız cinsel hücum suçu ile 5 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçta vardı. Şimdi hanıma karşı işlenen eziyet, işkence, kasten yaralama ve başkaca suçlar sebebiyle hepsinde aynı şekilde avukat görevlendirilmesi mecburi hale getirilmekte ve yargılama süreçlerinde hem soruşturma hem kovuşturma aşamasında hanımlarımız adli yardımdan istifade edecek. Devlet, onlara verdiği bu hukuki yardımla onların haklarını yargılama süreçlerinde daha iyi savunmalarına destek verecektir.

Sual: Paket ne vakit gündeme gelecek? Meclise ne vakit sunulacak?

Bozdağ: Bu paket, muhtemelen gelecek günlerde, 8 Mart Dünya Hanımefendiler Günü münasebetiyle Mecliste teklife dönüşebilir. Biliyorsunuz ki yasaları teklif etme ve kanunlaşma süreci tamamen Meclisimize aittir. AK Parti grubu da bu teklif üstünde çalışmalarını sürdürüyor. Benim tahminim 8 Mart Dünya Hanımefendiler Günü münasebetiyle teklif Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulabilir. Bu tamamen Meclis grubunun takdirinde olan bir mevzu.

“Tazminatı devlet vatandaşımıza ödeyecektir”

Sual: Bir öteki mühim mevzu da sağlıkta sertlik. Göreve ulaştıktan sonra Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca‘yla görüştünüz, “Hekimler de hakimler şeklinde korunacak” dediniz, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yeni adımlar atılacağını belirttiniz. Bu konudaki paketin bilgileri nedir? Hekimler iyi mi hakimler şeklinde korunacak?

Bozdağ: Biliyorsunuz ki hakimler, haklarımız ve hürriyetimiz hakkında karar veriyor. Hepimizin haklarının korunmasında, haklarımızı yasal yollardan almada, hürriyetimizin kısıtlanmasında ya da kısıtlanmamasında mühim rol oynuyor, hakkaniyet dağıtıyor, onun için de onların cesurca hak ve hakkaniyet ne ise ona bakılırsa karar vermeleri, her türlü baskıdan da karar verirken uzak olmaları gerekmektedir. O nedenle hakimlerle ilgili kanunda bir güvence var. Nedir o? Açılacak tazminat davalarının devlete karşı açılması ve devlet bu tazminatı ödedikten sonrasında eğer hakim görevini kötüye kullanmışsa bu da bir ceza davası sonucu durağan(durgun) olursa o vakit rücu imkanı doğuyor. Bu rücuya da HSK karar veriyor.

Hekimler de bizim sağlığımız, yaşam hakkımız, hayatımızın her anının daha iyi geçmesi için hakimler şeklinde hakkaten mühim bir görevi ifa ediyorlar. O yüzden hekimlerimizin de hakimler şeklinde korunmaya ihtiyacı var. Bugün pek fazlaca vatandaşımız hastaneye gidiyor, muayene oluyor, teşhis sonucu veriliyor, tedaviler için kararlar veriliyor, ilaçlar kullanılıyor. Eğer hekimler bu kararları verirken, bu tedavileri uygularken tazminat davalarını düşünürse karar vermekte yürekli davranamaz. Tedavilerde çekingen davranırlar ve dolayısıyla da pek fazlaca vatandaşımızın bu çekingenlikten dolayı sağlığı riske edilebilir. Bugün Sıhhat Bakanlığımızın verilerine bakılırsa riskli branşları TUS’ta tercih edenlerin oranı oldukça azaldı. Bilhassa cerrahi gerektiren bölümler, cerrahlar, kalp ve damar ve öteki pek fazlaca mühim branşlarda tercihlerin azaldığını görüyoruz. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi de artan tazminat davalarıdır. Hekimlerin tazminat baskısı altında olmadan, kendinden güvenli ve güvenli bir halde karar vermeleri vatandaşımızın da menfaatinedir. Vatandaşımızın sağlığına erken kavuşmasına, tedavisinin sıhhatli yürütülmesine bu normal olarak büyük katkı verecektir.

“Zamanı bir adım”

Hekimlere de hakimlerin güvencesinin aynısını getiriyoruz. Onlar da tıbbın gereklerine aykırı davrandıkları, bu suretle görevlerini kötüye kullandıkları durağan(durgun) olursa o vakit onlara rücu etme yada etmemeye Sıhhat Bakanlığının bünyesinde oluşturulan kurul karar verecektir. Bu da son aşama mühim. Hekimlerimiz açısından olmasıyla birlikte tedavi için hastaneye müracaat eden her bir vatandaşımız için de önemlidir. Burada yurttaşlarımızın bir mağduriyeti de söz mevzusu olmayacak. Tazminatı gerektiren bir durum olursa bu tazminatı devlet vatandaşımıza ödeyecektir. Vatandaşımızın tazminat taleplerinin önüne bir engel koymuyoruz. Hekimleri bunun baskısından kurtarıp, rahat ve itimat içinde, kendinden güvenli bir halde hastaya şifayı erken vakitte ulaştırması için bir güvence getiriyoruz. Bu da zamanı bir adım.

Hekimleri şiddete karşı korumak için daha ilkin düzenlemeler yapılmış oldu. Bu düzenlemeler amaca hizmet etti fakat gördük ki burada da bir ekip aksaklıklar var. Bu aksaklıkları gidermek için biz esasında sağlıkla ilgili kanunda yer edinen daha ilkin yaptığımız bir düzenlemeyi tutuklama sebebi var sayılan halleri içeren CMK’daki kataloğun içine alıyoruz. Gördük ki uygulamada hakimler ve savcılar bu kataloğa bakıyorlar, diğer tarafta ara sıra ihmaller yaşanıyor. Bunu, buraya aktarmak suretiyle hekimlere karşı sertlik eylemine karışanlarla, sertlik uygulayanlarla ilgili daha etkin bir önlem uygulamasının önünü açıyoruz. Böylelikle hekimlerle ilgili de son aşama mühim bir düzenlemeyi hayata geçirmiş oluyoruz.

Bakan Bozdağ, kadınlara ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine yönelik yeni paketi AA'ya anlattı (1)

Bakan Bozdağ, kadınlara ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine yönelik yeni paketi AA'ya anlattı (1)

Bakan Bozdağ, kadınlara ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine yönelik yeni paketi AA'ya anlattı (1)

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.