ÖRNEK BİR YEREL KALKINMA PROJESİ

ÖRNEK BİR YEREL KALKINMA PROJESİ: 

SİLİVRİ YEREL YATIRIM AJANSI VE SİLİVRİ TARIMSAL ÜRETİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (SİLİVRİ TÜRAM) 

SİLİVRİ YEREL YATIRIM AJANSI/OFİSİ 

AMAÇ: 

Silivri’nin kaybolmaya yüz tutan değerlerinin canlandırılması, 

Ekonomik kıymet ve istihdam yaratacak projelerin hayata geçirilmesi, 

Üst ölçekli planlarda belirlenen ve Silivri için stratejik öneme haiz fonksiyonların hayata geçirilmesi için; mevcud mahalli dinamiklerin harekete geçirilmesi (Silivri TÜRAM Projesi), lüzumlu dinamiklerin yaratılması (Silivri Bilişim İş Kuluçkası Projesi). 

YÖNTEM: 

Mahalli Yatırım Ofisi, Silivri Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde bir ofis olarak çalışır. 

Yönetim yaklaşımıyla ilgili paydaşlarla ortaklaşa iş yapar. 

Sektörlerin rekabet enerjisini artıracak, istihdam yaratacak ekonomik kalkınma projeleri üretir. 

Silivri’nin gelişmesini ve markalaşmasını sağlayacak toplumsal kalkınma projeleri üretir. 

YEREL YATIRIM AJANSI ÇATISI ALTINDA GELİŞTİRİLEN BİR YEREL KALKINMA PROJESİ: 

SİLİVRİ TARIMSAL ÜRETİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÜRAM) 

AMAÇ: 

Bölgede ürün çeşitliliğinin artırılması, 

Çiftçilerin katma kıymeti yüksek karlı ürünlere yönlendirilmesi, 

Çiftçinin pazara ve müşteriye erişiminin kolaylaştırılması, 

Tarımda istihdamın artırılması, 

Tarımdaki gelişmeler doğrultusunda bölgede ar-ge emek harcamaları yapılması. 

YÖNTEM VE MODEL: 

Silivri Belediyesi mülkiyetindeki ziraat arazisinde Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi kuruldu. Silivri TÜRAM; 

Üretim: Silkent. 

Ar-Ge: Namık Kemal Üniversitesi (İşbirliği protokolü çerçevesinde) 

Koordinasyon: Strateji geliştirme Müdürlüğü Mahalli Yatırım Ofisi 

Silkent-Üniversite ortaklaşa iş ile katma kıymeti yüksek ürün üreticiliği yapılmış oldu. 

Gümüşyaka eski belediye binasında Silivri Hususi TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuruldu. 

SİLİVRİ TÜRAM STRATEJİK PLANI[Metin Kaydırma Sonu]AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER 

STRATEJİK ALAN: EKONOMİ 

STRATEJİK AMAÇ 1: Silivri’de pazar odaklı, katma kıymeti yüksek ürün üretimi yapılması ve bu mevzuda bölge çiftçisine örnek bir model oluşturulması. 

HEDEF 1.1: Pazar araştırmaları yapılması. 

FAALİYET 1.1.1: Her yıl mevcut müşterilerle görüşerek ürün ve miktar taleplerinin belirlenmesi ve buna gore üretim programının yapılması. 

STRATEJİK ALAN: ARGE 

STRATEJİK AMAÇ 7: Merkezin, toplumun her kesimi için bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin yapıldığı bir açık hava laboratuvarına dönüştürülmesi. 

HEDEF 7.1: Merkezin bilimsel araştırmalara kaynaklık etmesi. 

FAALİYET 7.1.2: Arazideki çalışmalarla ilgili 1 yüksek lisans ve 1 doktora tezi hazırlanması. 

STRATEJİK ALAN: ÇEVRE 

STRATEJİK AMAÇ 6: Tarımsal faaliyetlerde naturel kaynakların ve çevrenin korunarak sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması. 

HEDEF 6.1: Çevre Koruma ve Denetim Birimi ile ortaklaşa iş ile, çiftçinin, tarımsal faaliyetlerde çevrenin korunması mevzusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi. 

FAALİYET 6.1.1: Her yıl tarımsal faaliyetler esnasında çevrenin korunması ile ilgili 1 seminer ve eğitim düzenlenmesi. 

STRATEJİK ALAN: TOPLUMSAL FARKINDALIK 

HEDEF 7.2: Evlatların ve gençlerin tarımsal faaliyetler ve ziraat ürünleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve şuur düzeylerinin artırılması. 

FAALİYET 7.2.2: Her yıl üretim arazisinde ufaklıklara ve gençlere yönelik 1 açık hava etkinliğinin düzenlenmesi. 

STRATEJİK ALAN: TANITIM VE MARKALAŞMA 

STRATEJİK AMAÇ 8: Silivri’nin ziraat potansiyelini vurgulayan tanıtım ve markalaşma emek harcamaları yapılması. 

HEDEF 8.1: Arazide üretilen ürünler için bir marka yaratılması. 

HEDEF 8.1.1: Lüzumlu yasal başvuruların yapılması. 

BİR YEREL KALKINMA PROJESİ: İSTANBUL CUMHURİYET ÇİFTLİĞİ 

İnsanların ucuz ve sıhhatli gıdaya ulaşmasının yolu -> Sürdürülebilir ziraat ve hayvancılık. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE HAYVANCILIK İÇİN: İSTANBUL CUMHURİYET ÇİFTLİĞİ 

Ziraat ve Hayvancılığın Silikon Vadisi 

Ziraat ve Hayvancılık Üretim Merkezi 

Ziraat ve Hayvancılık ARGE Merkezi 

Cumhuriyet Çiftliği: Üretim, ARGE, Lise, Üniversite, Kuluçka Merkezi, Teknopark, Cumhuriyet Çiftliği Marketi 

CUMHURİYET ÇİFTLİĞİ’NİN YOL HARİTASI 

Sürdürülebilir Ziraat ve Hayvancılık -> Sürdürülebilir Ziraat ve Hayvancılık Toplumsal ve Ekonomik Programı -> Ziraat ve Hayvancılık Üretim ve ARGE Stratejik Planı 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.